Prodeje pozemků

Podmínky

Všechny pozemky jsou ve vlastnictví ČR. Státnímu statku Jeneč, s. p. v likvidaci, přísluší právo s nimi hospodařit. V průběhu likvidace je hlavním úkolem likvidátora tyto pozemky zpeněžit. Počet obhospodařovaných pozemků dosahuje téměř 10.000 pozemků převzatých po více než 100 právních předchůdcích.

 

Pokud máte zájem o koupi konkrétního pozemku, zašlete svou žádost s uvedením čísla parcely, katastrálního území, příp. výměry pozemku. Uveďte rovněž, proč máte o koupi zájem. Máte-li možnost, přiložte snímek z katastrální mapy s vyznačenými pozemky, kterých se Váš zájem týká.

Žádost je možno zaslat na adresu:

Státní statek Jeneč, s. p. v likvidaci, Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6 – Řepy

nebo na e-mail:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it