Seznam poradců, poradních orgánů a společností, advokátů a advokátních kanceláří za 1. pololetí roku 2022

Rezortní organizace: Státní statek Jeneč, st. podnik v likvidaci

jméno (u fyzických osob prosím uvádějte i s akademickými a vědeckými tituly)

typ smlouvy

(DPČ, DPP, mandátní smlouva apod. )

předmět smluvního vztahu

sjednaná odměna (sazba/hod.)

souhrn vyplacených částek včetně DPH

doba trvání

smluvního vztahu

Ing. Tomáš Janda

Objednávka

Konzultace v oblasti metodického vedení likvidace

max. 30. 000,- Kč

30.000

jednorázově

Ing. Tomáš Janda

Objednávka

Konzultace v oblasti metodického vedení likvidace

max. 25. 000,- Kč

25.000

jednorázově

HZ Plzeň spol. s r.o.

Smlouva o poskytování daňového poradenství

Ad hoc daňové poradentství

10.000,- Kč + DPH měsíčně (do 7hod.) a 1 500,- Kč/hod + DPH nad paušál

21.175

1.1.2021 až 31.12.2021

HZ Plzeň spol. s r.o.

Smlouva o poskytování daňového poradenství

Ad hoc daňové poradentství

10.000,- Kč + DPH měsíčně (do 7hod.) a 1 500,- Kč/hod + DPH nad paušál

94.985

15.12.2021 až 30.9.2022

HZ Plzeň spol. s r.o.

Smlouva o poskytování daňového poradenství

Zpracování DPPO 2021

140.000,- Kč + DPH

169.400

8.2.2022 až 30.9.2022

HZ Plzeň spol. s r.o.

Smlouva o poskytování daňového poradenství

Zpracování daňového přiznaní k dani z nem. věcí 2022

2.000,-Kč/daňové přiznání

66.804

15.12.2021 až splněním závazků

Mgr. Pavel Moller

Smlouva o poskytování právních služeb, Dodatek č. 2

Zastupování likvidovaného právního podniku před soudy

42.000,- Kč + DPH měsíčně + náhrada výdajů

321.893,88

1.9.2018 až 31.8.2022

Mgr. Pavel Moller

Smlouva o poskytování právních služeb

Právní služby

2.000,- Kč/hod + DPH + náhrada výdajů

19.360

1.1.2021 až 31.12.2021

Mgr. Pavel Moller

Smlouva o poskytování právních služeb

Právní služby

2.000,- Kč/hod + DPH + náhrada výdajů

96.800

20.11.2021 až 31.7.2022

Mgr. Richard Bednář

Smlouva o provedení dražeb

Provedení dražeb

Paušální náklady 4.000,- Kč + DPH, 5%-7% z dosaženého nevyššího podání

1.475.372,36

splněním sml. závazku

Ing. Zlatuše Pospíchalová

Objednávka

Práce spojené s přípravou dražeb

Max. 150hod., cena 300,- Kč/ hod.

40.800

jednorázově

Goldica s.r.o.

Objednávka

Práce spojené s přípravou dražeb

Max. 120hod., cena 400,- Kč/ hod.

48.000

jednorázově

Goldica s.r.o.

Objednávka

Administrativní práce v období od 8.4. do 14.4. 2022

Max. 40hod., cena 350,- Kč/ hod.

14.000

jednorázově

Ing. Zdeněk Tylka

Příkazní smlouva

Činnost v oblasti ekonomicko organizačního poradentství na I. kvartál 2022

35.000 Kč/ měs.

35.000

1.1.2021 až 31.12.2021

Ing. Zdeněk Tylka

Objednávka

Činnost v oblasti ekonomicko organizačního poradentství na duben 2022

Max. 150hod., cena 900,- Kč/ hod.

135.000

jednorázově

Ing. Zdeněk Tylka

Objednávka

Činnost v oblasti ekonomicko organizačního poradentství

Max. 50hod., cena 900,- Kč/ hod.

45.000

jednorázově

Mach Legal, advokátní kancelář s.r.o.

Smlouva o poskytování právních služeb

Právní služby v agendě správních žalob proti rozhodování správců daně ve věci vyměřování daní z nemovitostí

2.000,- Kč/hod. + DPH

508.927,82

2.12.2019 až 15.6.2022

Mach Legal, advokátní kancelář s.r.o.

Smlouva o poskytování právních služeb

Právní služba - vymáhání pohledávek za uživateli nemovitých věcí klienta a navazující právní agendy

2.000,- Kč/hod. + DPH

1.213.738,54

1.3.2022 až 31.7.2022

JUDr. Jan Olejníček, advokát

Smlouva o poskytování právních služeb

Řešení duplicitních případů LV

20.000,-Kč + DPH

416.075

9.2.2022 až 31.12.2022

Advokátní kancelář Němec, Bláha a Navrátilová s.r.o.

Smlouva o poskytování právní pomoci

Právní služby

2.500,- Kč + DPH/hod.

435.331,25

11.5.2022 až N