Seznam poradců, poradních orgánů a společností, advokátů a advokátních kanceláří za 2. pololetí roku 2020

Rezortní organizace: Státní statek Jeneč, st. podnik v likvidaci

 

jméno (u fyzických osob prosím uvádějte i s akademickými a vědeckými tituly)

typ smlouvy

(DPČ, DPP, mandátní smlouva apod. )

předmět smluvního vztahu

sjednaná odměna (sazba/hod.)

souhrn vyplacených částek včetně DPH

doba trvání

smluvního vztahu

Ing. Tomáš Janda

Objednávka

Konzultace v oblasti metodického vedení likvidace II.Q.2020

max. 40. 000,. Kč/Q

39.500

jednorázově

Ing. Tomáš Janda

Objednávka

Konzultace v oblasti metodického vedení likvidace IV.Q.2020

max. 30. 000,. Kč/Q

29.500

jednorázově

HZ Plzeň spol. s r.o.

Smlouva o poskytování daňového poradenství

Ad hoc daňové poradentství

10 000,- Kč + DPH měsíčně (do 7hod.) a 1 500,- Kč/hod + DPH nad paušál

141.570

1.10.2018 až na dobu neurčitou

Mgr. Pavel Moller

Smlouva o poskytování právních služeb, Dodatek č. 2

Zastupování likvidovaného právního podniku před soudy

42 000,. Kč + DPH měsíčně + náhrada výdajů

304.920

1.9.2018 až 31.8.2021

Mgr. Pavel Moller

Smlouva o poskytování právních služeb

Právní služby

2 000,- Kč/hod + DPH + náhrada výdajů

247.994

1.1.2020 až 31.12.2020

BENE FACTUM a.s.

Smlouva o provedení auditu 2020

Audit účetní závěrky 2020 , průběžný audit 2020

290 000,- Kč + DPH (audit)

50 000,- Kč + DPH (průběžný audit)

68.970

11.6.2020 až na dobu ověření úč.závěrky

Mgr. Richard Bednář

Smlouva o provedení dražeb

Provedení dražeb

Paušální náklady 4.000,- Kč + DPH, 5%-7% z dosaženého nevyššího podání

384.041,90

Splněním sml. závazku

Ing. Zlatuše Pospíchalová

Objednávka

Práce spojené s pozemkovou agendou 05-06/2020

max. 150h. 300,--Kč/h

41.400

jednorázově

Ing. Zlatuše Pospíchalová

Objednávka

Práce spojené s pozemkovou agendou od 29.9 – dle potřeby

max. 150h. 300,--Kč/h

38.100

jednorázově

Ing. Zdeněk Tylka

Příkazní smlouva

Činnost v oblasti ekonomicko organizačního poradentství

35.000 Kč/ měs.

210.000

10.1.2020 až 31.12.2020

Mach Legal, advokátní kancelář s.r.o.

Smlouva o poskytování právních služeb

právní služby v agendě správních žalob proti rozhodování správců daně ve věci vyměřování daní z nemovitostí

2.000, Kč/hod. + DPH

77.238,42

2.12.2019 až N

Mgr. Ing. Ladislav Málek

Objednávka

Právní služby

Max. 15h, 2.500,--Kč/h bez DPH

51.425

jednorázově

Mgr. Lucie Žáková

Objednávka

Právní služby

Max. 4 h

4.840

jednorázově