Restituce

Zpracovává a vyřizuje restituční nároky oprávněných osob dle zákona č.221/1991 Sb., zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění pozdějších předpisů, a dále dle zákona číslo 243/1992 Sb. a příslušných prováděcích předpisů.

 

Restituce:


Mgr. Marcela Pröllerová


Mob.: 602 558 361

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it