Seznam poradců, poradních orgánů a společností, advokátů a advokátních kanceláří za 2. pololetí roku 2017

Rezortní organizace: Státní statek Jeneč, st. podnik v likvidaci

jméno (u fyzických osob prosím uvádějte i s akademickými a vědeckými tituly)

typ smlouvy

(DPČ, DPP, mandátní smlouva apod. )

předmět smluvního vztahu

sjednaná odměna (sazba/hod.)

souhrn vyplacených částek včetně DPH

doba trvání

smluvního vztahu

Pelikán Krofta Kohoutek + G.M. Capital, s.r.o.

Příkazní smlouva – právní služby

Právní zastoupení – soudní spor

0,00 Kč

0,00 Kč

11. 3. 2015

Mgr. Lucie Žáková

Smlouva o poskytování právních služeb

Právní služby - církevní restituce

10 000,- Kč + DPH měsíčně do 10 hod.  +  1 000,- Kč za hod. za další činnost

230 183,98 Kč

1. 6. 2017  až  1. 6. 2018

Mgr. Luboš Pelikán

Mandátní smlouva

Poradenské služby spojené s likvidací podniku

20 000,- Kč + DPH měsíčně + náhrada výdajů a nákladů

178 133,00 Kč

1. 11. 2013

JUDr. Jan Rudolf

Smlouva o poskytování právních služeb

Právní poradenství

1 000,- Kč + náhrada výdajů a nákladů

177 870,00 Kč

1.1. 2017 až 31.12.2017

JUDr. Jan Rudolf

Smlouva o poskytování právních služeb

Právní zastoupení – soudní spory

40 000,- Kč + DPH měsíčně + náhrada výdajů a nákladů

350 383,00 Kč

1. 1. 2017 až 31.12.2017

EKMA FIN, a.s.

Smlouva o poskytování daňového poradenství

Poskytování daňového poradenství

10 000,- Kč + DPH měsíčně

72 600,00 Kč

1. 1. 2017 až 31.12.2017

EKMA FIN, a.s.

Smlouva o auditu

Audit za r. 2017

190 000,- Kč + DPH

114 950,00 Kč

5. 10. 2017 až 31.12.2018

JUDr. Miroslav Tenkl

Plná moc

Právní zast. – ca Vrbas

podle advokát. tarifu

0,00 Kč

3.2.2007