Seznam poradců, poradních orgánů a společností, advokátů a advokátních kanceláří za 1. pololetí roku 2020

Rezortní organizace: Státní statek Jeneč, st. podnik v likvidaci


jméno (u fyzických osob prosím uvádějte i s akademickými a vědeckými tituly)

typ smlouvy

(DPČ, DPP, mandátní smlouva apod. )

předmět smluvního vztahu

sjednaná odměna (sazba/hod.)

souhrn vyplacených částek včetně DPH

doba trvání

smluvního vztahu

Ing. Tomáš Janda

Objednávka

Konzultace v oblasti metodického vedení likvidace IV.Q.2019

max. 40. 000,. Kč/Q

39.000

jednorázově

HZ Plzeň spol. s r.o.

Smlouva o poskytování daňového poradenství

Ad hoc daňové poradentství

10 000,- Kč + DPH měsíčně (do 7hod.) a 1 500,- Kč/hod + DPH nad paušál

161.535

1.10.208 až na dobu neurčitou

HZ Plzeň spol. s r.o.

Smlouva o poskytování daňového poradentství

Poskytování daňového poradenství – kontrola výstupů z účetnictví 2019 DPPO 2019

140 000,-- Kč + DPH

169.400

16.1.2020-30.9.2020

HZ Plzeň spol. s r.o.

Smlouva o poskytování daňového poradentství

Zpracování daňových přiznání k dani z nemovitostech věcí  za rok 2020

2.000,--Kč za přiznání + DPH

92.638

19.12.2019 – splněním závazku

Mgr. Pavel Moller

Smlouva o poskytování právních služeb

Zastupování likvidovaného právního podniku před soudy

35 000,. Kč + DPH měsíčně + náhrada výdajů

254.100

1.9.2018 až 31.8.2021

Mgr. Pavel Moller

Smlouva o poskytování právních služeb

Právní poradentství

2 000,- Kč/hod + DPH + náhrada výdajů

44.770

7.1.2019 až 31.12.2019

Mgr. Pavel Moller

Smlouva o poskytování právních služeb

Právní služby

2 000,- Kč/hod + DPH + náhrada výdajů

272.383

1.1.2020 až 31.12.2020

JUDr. Miroslav Štorkan

Příkazní smlouva

Poradenské služby spojené s likvidací podniku

35 000,- Kč + DPH měsíčně

42.350

3.1.2019 až 31.12.2019

BENE FACTUM a.s.

Smlouva o provedení auditu 2019

Audit účetní závěrky 2019 , průběžný audit 2019

290 000,- Kč + DPH (audit)

50 000,- Kč + DPH (průběžný audit)

381.150

23.5.2019 až na dobu ověření úč.závěrky

Mgr. Richard Bednář

Smlouvy o provedení dražeb

Provedení dražeb

Paušální náklady 4.000,- Kč + DPH, 7%  z dosaženého nevyššího podání

214.209

Splněním sml. závazku

Ing. Zlatuše Pospíchalová

Objednávka

Práce spojené s pozemkovou agendou 01-03/2020

300,.Kč/hod. max. 150h.

45.000

jednorázově

Ing. Zlatuše Pospíchalová

Objednávka

Práce spojené s pozemkovou agendou 04/2020

35.000,.Kč, max. 150h.

35.000

jednorázově

Ing. Zdeněk Tylka

Příkazní smlouva

Činnost v oblasti ekonomicko organizačního poradentství

35.000 Kč

175.000

10.1.2020 až 31.12.2020

Mach Legal, advokátní kancelář s.r.o.

Smlouva o poskytování právních služeb

právní služby v agendě správních žalob proti rozhodování správců daně ve věci vyměřování daní z nemovitostí

2.000, Kč/hod. + DPH

104.060

2.12.2019 až N

Zdeněk Vašíček

objednávka

Konzultační činnost ve věci cen nemovitých věcí 01-03/2020

30.000,-- Kč + DPH

36.300

jednorázově

Jan Zvettler

objednávka

Konzultační činnost ve věci cen nemovitých věcí

500.,-- Kč/hod. max 50hodin

23.000

jednorázově