Výběrová řízení

Všechna výběrová řízení probíhají v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., Zákon o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.