Právní agenda

Řeší běžnou právní agendu související s provozem státního podniku a koordinuje spolupráci s externími advokátními kancelářemi.